Project

General

Profile

Activity

From 12/12/2022 to 01/10/2023

01/05/2023

05:32 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #67: Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Mạnh Cường Bùi đã viết:

Hi anh,

 

Em đã cấu hình xong trạm, e gửi thông tin đăng nhập ạ

link: http://en...

Văn Sol Huỳnh

01/04/2023

04:35 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #67: Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Hi anh,

 

Em đã cấu hình xong trạm, e gửi thông tin đăng nhập ạ

link: http://envisoft.deahan-tech.com.vn/

...

Mạnh Cường Bùi
04:13 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #67 (Mới): Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Dear Tước,

Tước đưa dữ liệu lên Web cho trạm mới này giúp nha. (bao gồn link đăng nhập xem trên web và appmobile)
...

Đình Tước Mã

12/20/2022

07:54 AM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22 (Đã được giải quyết): Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Đình Tước Mã
 

Also available in: Atom